آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طب شیعه سینوزیت

طب امامان درس هفتم,دواهای چهار گانه

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق طب امامان درس هفتم,دواهای چهار گانه 1 . امام صادق فرمود (( دواهای چهارگانه اینها هستند : 1 – انفیه ( داروی که رد بینی می گذارند ) 2 - حجامت   3 - نوره کشیدن ( از بین بردن موهای…
متن دوم