آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طب سوزنی در مشهد

طب امامان درس ششم,درمان با چیزهای حرام

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق طب امامان درس ششم,درمان با چیزهای حرام ابن حر گفت : نزد امام صادق رفتم ، ایشان به من فرمود : به نزد اسماعیل بن جعفر برو که او مریض است و ببین که مرضش چیست و اوصاف آن را برایم بگو . ابن حر…
متن دوم