آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طب سنتی

طب امامان درس پنجم,نماز شب ، دفع کننده بیماری ها

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق نماز شب ، دفع کننده بیماری ها . امام صادق فرمود : نماز شب ، صورت و اخلاق را خوب و نیکو و رزق را پاک و قرض را اداء و ناراحتی را برطرف و نور چشم را از شما دور می کند . همچنین میتوانید نرم…

طب امامان درس سوم,مراجعه به پزشک غیر مسلمان

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق مراجعه به پزشک غیر مسلمان از امام صادق سوال شد : آیا مراجعه به پزشکان یهودی و مسیحی اشکالی دارد ؟ ایشان فرمود : اشکالی ندارد ، چون شفای تمام مریضان به دست خداوند است . همچنین میتوانید نرم…
متن دوم