آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طب سنتی اسلامی

طب امامان درس سوم,مراجعه به پزشک غیر مسلمان

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق مراجعه به پزشک غیر مسلمان از امام صادق سوال شد : آیا مراجعه به پزشکان یهودی و مسیحی اشکالی دارد ؟ ایشان فرمود : اشکالی ندارد ، چون شفای تمام مریضان به دست خداوند است . همچنین میتوانید نرم…
متن دوم