آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طب اسلامی امامان

طب امامان درس اول ,مکروه بودن درمان غیر ضروری

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق مکروه بودن درمان غیر ضروری . امام فرمود : کسی که آثار و نشانه های سلامتی اش آشکار شود و دارویی با مجوز خود بخورد و بمیرد ، من در نزد خداوند از او بیزار هستم . . امام صادق فرمود : کسی که…
متن دوم