آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طالع بینی

بدست آوردن درجه طالع شخص

برگرفته از نرم افزار متاسافت بدست آوردن درجه طالع شخص برای بدست آوردن درجه طالع شخص شما باید نام طرف و پدرش رو جمع کرده سپس سی تا سی تا طرح کنید باقیمانده شماره درجه طالع شخص است که با شمارش برج های فلکی به تعداد آن به درجه طالع شخص پی…

به دست آوردن طالع شخص

برگرفته از نرم افزار متاسافت به دست آوردن طالع شخص  برای اینکه طالع شخص رو به دست بیاری باید به روش زیر محاسبه کنی نام کوچک و نام مادر رابه حساب ابجد کبیر درآورده جمع و بر 12 طرح می کنیم باقیمانده هر عددی بود طالع آن شخص است  در بالا…
متن دوم