آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صورت فلکی ذات الکرسی

ذات‌الکرسی چیست؟ صورت فلکی ذات الکرسی

ذات‌الکرسی چیست؟ صورت فلکی ذات الکرسی این پیکر آسمانی بهترین نقطهٔ شروع برای یافتن ستارگان در پاییز است. پنج ستارهٔ اصلی آن، در حالت اوج ارتفاع و نسبت به جهت شمال سماوی شبیه به حرف M و در حالت نزدیک به افق مانند حرف W دیده می‌شود و با…
متن دوم