آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صلوات هر روز ماه شعبان

صلوات هر روز شعبان

صلوات هر روز شعبان برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان: پنجم:در هر پنجشنبه،اين ماه دو ركعت نماز بجا آورد در هر ركعت پس از سوره«حمد»صد مرتبه سور «قل هو اللّه احد»خوانده و بعد از سلام نماز صد مرتبه صلوات بفرستد،تا حق تعلى هر حاجتى‏ كه در اين…
متن دوم