آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صلوات خاصه امام رضا

صلوات براى چهارده معصوم علیهم السلام

صلوات براى چهارده معصوم عليهم السلام شيخ طوسى در مصباح در اعمال روز جمعه فرموده خبر داد ما را جماعتى از اصحاب ما از ابوالفضل شيبانى كه گفت حديث كرد ما را از لفظ خود ابو محمد عبداللّه بن عابد بداليه گفت سوال كردم از مولاى خود امام حسن…

صلواتهاى پر فضیلت

صلواتهاى پر فضيلت (1) صلواتى كه انسان را يك هفته در امان دارد از حضرت صادق عليه السلام در بحار جلد 90 صفحه 56 نقل شد كه هر كس بعد از نماز ظهر روز جمعه سه مرتبه بگويد: اللهم اجعل صلواتك و صلوات ملائكتك و رسلك على محمد و آل محمد. در…
متن دوم