آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صدقه در شب جمعه و پنهان

صدقه در شب جمعه و پنهان

صدقه در شب جمعه و پنهان امامصادق فرمود صدقه شب جمعه و روز آن هزار برابر است و صلوات بر محمد وآل او شب جمعه بهزار حسنه و خداند در آن هزار بدیرا فرود آورد و در آن هزار درجه بلند کند. امام باقر علیه السلام فرمود نیکی و صدقه پنهان فقر را…
متن دوم