آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شکل امضای تعویذ

امضای تعویذ چیست و در کجای دعا باید بنویسیم؟

امضای تعویذ چیست و در کجای دعا باید بنویسیم؟ دعایی منسوب به امام علی(علیه السلام) است که در روز نوزدهم فروردین با آدابی خاص می نویسند و نقشی رمزگونه را پشت انگشتر عقیق زردرنگ حک می کنند. اما نقش های رمز گونه ای که…
متن دوم