آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شکست در زندگی

عادتی که شکستمان را در زندگی تضمین می کنند

عادتی که شکستمان را در زندگی تضمین می کنند    این عادات روزانه ی شما هستند که شخصیت شما را تعریف می کنند؛ شما عملاً به واسطه ی کارهایی که انجام می دهید شناخته می شوید. هیچ موفقیتی همیشگی نیست و هیچ شکستی هم آنقدر ویرانگر…
متن دوم