آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شهادت امام حسین

ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر

هر قدم قافله سوی خزان میرود            مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .  اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد            دل را حرم و بارگه خون خدا کرد   السلام علیک یا أباعبدالله وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله…
متن دوم