آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شستن مو با اب سرد

طب امامان درس ۱۷,شستن با آب سرد در هنگام جوشش

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق شستن با آب سرد در هنگام جوشش و هیجان خون 1 . امام صادق فرمود : هرگاه که خون پیامبر به جوش می آمد با آب سرد خود را می شست که حرارت خون پایین می آمد و هرگاه امیرالمومنین داخل حمام می شد ،…
متن دوم