آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شرح طمع توسل ابلیس

شرح طمع توسل ابلیس

شرح طمع توسل ابلیس در کشف الغمه از امام صادق علیه السلام روایت کرده زنی بود از جن که او را عفراء می گفتند و خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمد و کلام آن حضرت را می شنید و نزد جنیان صالح می رفت و آنها اسلام را به دست او قبول می…
متن دوم