آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شرایط دعانویسی

اوقات,ساعات و شرایط استجابت دعا

برگرفته از نرم افزار متاسافت اوقات,ساعات و شرایط استجابت دعا ((کپی برداری از مطالب این سایت قانونا,شرعا دزدی محصوب میشود و مدیریت این سایت هیچ گونه رضایتی در این باره ندارد، مگر با ذکر کامل منبع سایت)) این مطالبی را که در پست قرار…
متن دوم