آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شب نوزدهم رمضان

اعمال مخصوص شب نوزدهم ماه رمضان

شب قدر را به معنی منزلت دانسته‌اند و بعضی دیگر آن را به معنی تنگی و گرفتاری دانسته‌اند. برخی نیز قدر را اندازه‌گیری و تقدیر امور معنی کرده‌اند. در پاسخ این سؤال، که چرا این شب، شب قدر نامیده شده، سخن بسیار گفته اند، از جمله این…
متن دوم