آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شباهت نوزاد به مجسمه کلیسا

شباهت نوزاد به مجسمه کلیسا,ماهیت تمرکز فکر

شباهت نوزاد به مجسمه کلیسا «لی  بولت» می‌گوید در کلیسای دهی مجسمه‌ای از پیشوایان مقدسه بود و جوانی که به آن کلیسا می‌آمد شباهت فوق‌العاده‌ای به آن مجسمه داشت. پس از تحقیقات معلوم شد که مادرش در زمان حاملگی وی همیشه به آن کلیسا رفته و نظر…
متن دوم