آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شارکو رییس

شارکو رییس ، افتخاری اولین کنگره بین‌المللی هیپنوتیزم

شارکو رییس  افتخاری اولین کنگره بین‌المللی هیپنوتیزم شارکو قبل از مرگ خود در سال ۱۸۹۳ در اولین کنگره بین‌المللی هیپنوتیزم تجربی و درمانی شرکت کرد. این کنگره از هشتم تا یازدهم ماه اوت ۱۸۸۹ در بیمارستان «هتل دیو» پاریس به ریاست افتخاری شارکو…
متن دوم