آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سکته مغزی

چهارمین نشانه سکته نیز مشخص شد که انحراف زبان است

چهارمین نشانه سکته نیز مشخص شد که انحراف زبان است خواندن این متن تنها یک دقیقه از زمان شما را خواهد گرفت... یک متخصص اعصاب اعلام کرده است که اگر شخصی را که دچار حمله شده در 3 ساعت به شفاخانه منتقل کنند می توان عوارض ناشی از حمله…
متن دوم