آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره یس برای از بین بردن جـــن

دعوت سوره یس برای از بین بردن جـــن

دعوت سوره یس برای از بین بردن جـــن سلام دوستان بیشتر مواقع برخورد و حال و حوای خودمونو نداریم و یا احساس کرختی و بیحسی و یا احساس یاس و ناامیدی به ما دست میده کماکان که بیشتر دوستان در نظرات مینویسند که در بیرون خیلی حس خوب و پر…
متن دوم