آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره واقعه

ختم بسیار مجرب اذاوقعه

ختم بسيار مجرب اذاوقعه در هر ماهى كه روز دوشنبه اولش باشد شروع كند. روز اول يك مرتبه و روز دوم دو مرتبه تا روز چهاردهم چهارده مرتبه خوانده شود. روز اول كه ماه است هنگام شروع دو ركعت نماز حاجت بخواند و بعد از نماز تسبيح حضرت زهرا سلام…
متن دوم