آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوره حمد مغربی

سوره حمد مغربی

سوره حمد مغربی جهت كسب مطالب و بطلان سحر و تحبيب خواندن آن و با خود داشتن اثر عجيب دارد بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم"اقسمت عليكم يا معشر الارواح الروحانيه والموكلين بهذه السوره بحق جبراييل"الرحمن الرحيم مالك…
متن دوم