آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوال و جواب فیسبوکی

پاسخ به پرسش های شما دوستان سایت این اپلای

پاسخ به پرسش های شما دوستان خوبم سلام خوشحالم که پس از مدتها که شما عزیزان را به انتظار گذاشته ام- و از این بابت پوزش می طلبم- فرصتی دست داد تا برخی از سؤالات شما را پاسخ گوئیم، اما قبل از پاسخگوئی، توجه شما را به چند نکته جلب می کنم:…
متن دوم