آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سوالات و جواب

سوال و جوابهای تکراری شما کاربران عزیز

سوال و جوابهای تکراری شما کاربران عزیز خیلی از سوالات شما عزیزان مشابه همه و من هر روز دارم همین سوالات مشابه رو جواب میدم.برای همین سوالات مشابه را در همین قسمت نوشتم و جواب آن را هم دادم.لطفا ابتدا ببینید سوالات شما در این لیست هست یا…
متن دوم