آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سنگ شرف الشمس

طـــلــسم شرف شمس,سنگ شرف شمس

طلسم شرف شمس,سنگ شرف شمس حتما تا بحال انگشتر شرف شمس دیده اید. میخواهم مطالبی را در این زمینه مطرح کنم. اصولا انگشتر شرف شمس غلط مصطلح است زیرا فقط نقش آن مهم است. چون باید بر سطح زردرنگ نقش گردد از عقیق زرد استفاده میشود و…
متن دوم