آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سخنان بزرگان

روایات از ائمه معصومین (ع ) راجع به بعضى از خوراکیها,بخش اول

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق امام صادق عليه السلام : خاك قبر امام حسين عليه السلام دارو و شفاى هر بيمارى است و چون برداشتى بگو به نام خدا، خداوند آن را روزى وسيع و علم سودمند و شفاى هر بيمارى قرار بده كه تو بر هر چيز…
متن دوم