آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سخنان ائمه

روایات از ائمه معصومین (ع ) راجع به بعضى از خوراکیها,بخش اول

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق امام صادق عليه السلام : خاك قبر امام حسين عليه السلام دارو و شفاى هر بيمارى است و چون برداشتى بگو به نام خدا، خداوند آن را روزى وسيع و علم سودمند و شفاى هر بيمارى قرار بده كه تو بر هر چيز…

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش چهارم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق (76) چند خواص بوى خوش از گفتار ائمه اطهار عليهم السلام  اول - عمل به سنت پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و تاسى به آن جناب و ائمه معصومين عليهم السلام  دوم - تعظيم و احترام روز جمعه  سوم -…

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش دوم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق (26) موجبات امن از فلج چند چيز است  اول - خواندن آيه الكرسى در وقت خوابيدن  دوم - سرمه كردن (27) چند چيز موجب قوت بدن و جسم است  اول - گوشت خوردن  دوم - خوردن پياز  سوم - خوردن باقلا…

سخنان ائمه,چند چیز موجب امان از برص است

سخنان ائمه,چند چيز موجب امان از برص است  اول - بادنجان خوردن  دوم - حنا كشيدن به بدن بعد از نوره  سوم - كرفس خوردن  چهارم - ابتدا كردن در اول خوراك با نمك و ختم كردن با نمك  پنجم - دمل در آوردن  ششم - شستن سر با خطمى در هر هفته  …

سخنان ائمه,چند چیز قوت شهوت را زیاد مى کند

سخنان ائمه,چند چيز قوت شهوت را زياد مى كند  اول - خوردن هويج  دوم - خوردن پياز  سوم - خوردن گوشت با تخم مرغ  چهارم - خوردن انار شيرين  پنجم - عطر استعمال كردن  ششم - پوشيدن كفش زرد  هفتم - خوردن خربزه  هشتم - خوردن حليم  نهم -…
متن دوم