آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سحر و جادو در انرژی

دانلود کتاب علم انرژی در سحر و جادو

دانلود کتاب علم انرژی در سحر و جادو نویسنده کتاب: حمید آذر قسمتهایی از کتاب علم انرژی در سحر و جادو همانطور که در بخشهای قبل گفتم سحر و جادو و جن از طریق انرژی هایی که در اب و غذا و هوا و زمین و خاک و کیهان قرار دارد وارد بدن
متن دوم