آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سحر تفریق چیست

نسخه ای قوی برای باطل کردن سحر تفریق

نسخه ای قوی برای باطل کردن سحر تفریق با سلام خدمت همه عز یزان متاسفانه در جامعه امروزی هستند کسانی که از روی حسادت و یا تنفر و یا کینه بین دو زوج طلسم و سحر جدایی و سردی بوجود میاورند.که این افراد در جامعه ما کم نیستند.هر…
متن دوم