آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سایت طب سنی

طب امامان درس نهم,حجامت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق طب امامان درس نهم,حجامت 1 . امام صادق فرمود : پیامبر جای دو رگ مخفی در گردن را حجامت می کرد که جبرئیل از طرف خداوند متعال به ایشان فرمود که بین دو کتف را حجامت کند . 2 . امام صادق فرمود :…
متن دوم