آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساعات نحسی

ساعات ۱۶ الی ۲۹ ماه ربیع الاول سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات 16 الی 29 ماه ربیع الاول سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:جمعه 22 ماه ربیع الاول برابر است با چهار بهمن ماه ساعت 00:33 نیمه شب خروج قمر از برج عقرب:دوشنبه 24 ماه ربیع الاول برابر است با ششم…

ساعات یکم الی ۱۵ ماه رجب سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات یکم الی 15 ماه رجب سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب پنج شنبه 12 رجب ماه قمری برابر است با دوم خرداد ماه شمسی ساعت 00:55 شب خروج قمر از برج عقرب: شنبه 14 رجب ماه قمری برابر است با4 خرداد…
متن دوم