آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساعات دعای شرف شمس

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه جمادی الثانی سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات ۱ الی 15 ماه جمادی الثانی سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:سه شنبه پانزدهم جمادی الثانی برابر است با بیست و ششم اسفند ماه ساعت 18:10 عصر خروج قمر از برج عقرب:جمعه هجدهم جمادی الثانی برابر است با بیست و…
متن دوم