آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساعات دعانویسی

ساعات نامه دعا در روزها و شبهای ایام هفته

ساعات نامه دعا در روزها و شبهای ایام هفته ساعات دعا نوشتن در روزها روز شنبه: اول روز زحل  دشمنی نویسد,چاشت مشرق دوستی,نزدیک روز مریخ بغض,نماز پیشین زهره دوستی نویسد,نماز دیگر عطارد عقد السان نویسد فایده دارد. روز یک شنبه:اول روز شمس…

ساعات روز ۱۶ رمضان تا ۲۹ رمضان

ساعات روز 16 رمضان تا 29 رمضان سال۱۴۳۳ هجری قمری روزهای نحس:20 ماه رمضان (شرف قمر تربیع دوم ماه 18:55) روز شرف شمس کبیر:27 رمضان بیشترین کشیدگی غربی عطارد 13:03 بیشترین کشیدگی غربی زهره28 رمضان 9:15 …

روزهای نحس,روزهای قمر در عقرب

برگرفته از نرم افزار متاسافت  قمر در عقرب  دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب ضروری است چراکه اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار و عمل شما معکوس جواب می دهد مثلا اگر برای کسی دعای محبت و بخت گشایی بنویسیم آن دعا  باعث جدایی می شود.…
متن دوم