آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زیباترین مطالب تلگرامی شماره 2

زیباترین مطالب تلگرامی شماره ۲

❇️پنج اصل را در زندگیت به خاطر بسپار: 1-غرور، مانع يادگيری 2-خودبزرگ بینی، مانع محبوبیت 3-کم رويي، مانع پيشرفت 4-خودشیفتگی، مانع معاشرت 5-عادت کردن، مانع تغيير است. ***************** 8 ضرب‌ المثل‌ مدیریتی عجیب از سراسر دنیا:…
متن دوم