آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زندگینامه انیشتین

زندگینامه ولف مسینگ قسمت دوم

ملاقات با استالین چند ماه بعد، در نوامبر سال ۱۹۳۹، من از رودخانه‌ «بوک» گذشتم و وارد شوروی شدم. خوشبختانه پول زیادی همراه خود داشتم. شب اول را همراه چند پناهنده یهودی دیگر در یک کلیسا خوابیدم . بعد از دولت خواستم که اجازه دهند وارد اتحادیه…
متن دوم