آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زعفران دم کرده

طرز تهیه آب زعفران,طرز نوشتن با آب زعفران

خیلی ها روش نوشتن با آب زعفران را سوال میکنند. در تاپیک های قبل توضیح داده بودم.ولی یه بار دیگه روش تهیه آب زعفران و روش نوشتن  با آب زعفران را در همین تاپیک  آموزش میدم  روش تهیه آب زعفران را در همین جا ذکر میکنم. تهیه آب زعفران:…
متن دوم