آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زردی

درمان هشت بیماری با ترکیب سیر و شیر

درمان هشت بیماری با ترکیب سیر و شیر ترکیب سیر و شیر دستورالعملی عالی نیست اما وقتی از فواید خوراکی صحبت می‌کنیم، این خوراکی لذیذ یک سر و گردن از سایر خوراکی‌ها بالاتر است. در حالی‌که میوه‌های بسیاری با فواید بی‌شمار وجود دارد، هیچ چیزی…
متن دوم