آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روش های تقویت حافظه

روش های تقویت حافظه

حافظه و نیروی فکر را به وسیله یاد گرفتن اسامی اشخاص نیز می‌توان  تقویت نمود، بدین ترتیب که در موقع معرفی شدن شخصی به شما می‌توانید، مشابهت آن شخص را با دیگر از دوستان و آشنایان سنجیده، وضع قیافه و صورت، علایم مخصوص را به دقت نگریسته، نامش…
متن دوم