آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روش های ارام کردن ذهن

هجده مرحله برای آرام کردن ذهنتان

هجده مرحله برای آرام کردن ذهنتان 1. سنتي ترين روش براي کنار آمدن با ذهني پر مشغله در نيمه شب، شمردن است. براي انجام اين روش، گوسفندها انتخابي مناسب بشمار مي آيند، اما شما مي توانيد هر چيزي را که دوست داريد انتخاب کنيد. منطقي که پشت اين…
متن دوم