آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روش موفقیت

مثلث جادویی موفقیت را بدست بگیرید

مثلث جادویی موفقیت را بدست بگیرید دست به هر کاری می زدم شکست می خوردم. حتی کارهای کوچک. به این فکر افتادم که برم پیش یکی آشناهامون. او یک کارآفرین موفق و معروف بود. سه تا کارخانه بزرگ داشت و همچنین یک موسسه خیریه محبوب و معتبر. از…
متن دوم