آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روش تغییر نام

آداب تغییر نام از نظر علم اسامی

آداب تغییر نام از نظر علم اسامی قبل از ورود به این مبحث لازم میدانم به چند نکته اشاره کنم . ممکن است بعضی از افرادی که قصد تغییر نام خود را دارند بدین و مذهب اسلام و تشیع اهتمامی نداشته باشند و یا اصلاً مسلمان نباشند و بسیاری از این اعمال…
متن دوم