آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روش احضار ارواح

انسان‌ها بازیچه‌اند

انسان‌ها بازیچه‌اند تحقیقات هیپنوتیکی نشان می‌دهد که عقل و اراده در تعیین سرنوشت آدمیان چندان تأثیری ندارد، بلکه هر کس برده احساسات و عواطف درونی خویش است و سرنوشت انسان را شعور ناخودآگاه او تعیین می‌کند. هیپنوتیزم وجود چیزهای…
متن دوم