آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روشهای مختلف هیپنوتیزم

شهرت روز افزون مسمر,کاشف هیپنوتیزم

شهرت روز افزون مسمر عده مراجعین و بیماران مسمر روز به روز بیشتر می‌شد، روش معالجه مسمر تا آنروز سابقه نداشت، برای همه تازگی داشت، بیماران برای تسکین درد خود که هیچ داروئی معالج آن‌ها نبود به مسمر پناه می‌آوردند که به وسیله آهن‌ربا درد را…
متن دوم