آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روشهای سخنرانی موثر

تمرینات یوگا روز سیزدهم

 تمرینات سیزدهمین روز ایستادن روی شانه *******نکات قابل توجه و ضروری قبل از تمرینات یوگا****** این تمرین وزن و ترشحات غده تیروئید را به کنترل در می‌آورد. ۱- به شکل تصویر شماره ۱ راحت دراز بکشید. ۲-کف دست روی زمین باشد. حال پاها را…

روشهای سخنرانی موفق,روشهای سخنرانی موثر

سخنران زرنگ و دانشمند کسی است که قبل از شروع به سخنرانی و قبل از بیان مطالب اصلی شنوندگان را هیپنوتیزم و یا به عبارت دیگر فکر آنان را «متمرکز» نماید. برای هیپنوتیزم یا همان متمرکز کردن فکر شنوندگان، راه‌های مختلفی وجود دارد که به چند طرق…
متن دوم