آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روز های نحس سال

ساعات ۱۶ الی ۳۰ ماه جمادی الاولی سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات 16 الی 30 ماه جمادی الاولی سال ۱۴۳۴ هجری قمری روز های نحس ماه جمادی الاول: ورود قمر به برج عقرب روز جمعه 17 ماه قمری برابر نهم ماه شمسی ساعت 5:00 صبح خروج قمر از برج عقرب روز یکشنبه 19 ماه قمری برابر 11 ماه شمسی ساعت…
متن دوم