آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روز عاشورا

زیارت نامه ی روز عاشورا

زیارت نامه ی روز عاشورا زیارت روز عاشورا در کتاب المختصر من المنتخب به این صورت آمده است سپس آماده ی زیارت شو و نخست غسل کن و دو جامه ی پاک خود ( که مانند لباس حاجیان عبارت است از لنگ و حوله ) را بپوش و پابرهنه راه بیفت و به بام…

دعا به هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب در روز عاشورا

دعا به هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب در روز عاشورا هر گاه تصمیم گرفتی بعد از سپری شدن وقت مصائب وارده بر امام حسین و خاندان و یاران او علیهم السلام در روز عاشورا ( یعنی یک ساعت بعد از عصر این روز ) به مقدار ضرورت غذا بخوری و…

عاشورا مکتب عشق است

عاشورا مکتب عشق است خود معلم بايدمحبوب بشودتا آن درس محبوب بشود،معلم وقتي عاشق شدمحبوب مي شود، معلم بايد انيت ونفس خودش رابگذاردبيرون دروبيايددركلاس باچهره گشاده وشيرين به اميداينكه من اين فرشته هاراكه سپردنددست من،من دلشان…
متن دوم