آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس ماه های سال

ساعات ۱۶ الی ۳۰ ماه صفر سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات 16 الی 30 ماه صفر سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:جمعه 24 ماه صفر برابر است با ششم دی ماه ساعت 18:48 عصر خروج قمر از برج عقرب:دوشنبه 26 ماه صفر برابر است با هشتم دی ماه ساعت22:07 عصر طبق روایت…
متن دوم