آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس ماه محرم الحرام

ساعات ۱۶ الی ۲۹ ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات 16 الی 29 ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:شنبه 26 ماه محرم برابر است با نهم آذر ماه ساعت 7:12 صبح خروج قمر از برج عقرب:دوشنبه 28 ماه محرم برابر است با یازدهم آذر ماه ساعت10:04 صبح…

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری

ساعات ۱ الی ۱۵ ماه محرم الحرام سال ۱۴۳۴ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: خروج قمر از برج عقرب سه شنبه یکم محرم مصادف است با14 آبان ساعت 00:59 بامداد در 15 روز اول ماه محرم.فقط همان روز یکم محرم اخرین روز قمر در عقرب بوده و سه روز بعد…
متن دوم