آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روزهای نحس ماه ربیع الثانی

ساعات ۱۶ الی ۳۰ ماه ربیع الثانی سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات 16 الی 30 ماه ربیع الثانی سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:پنج شنبه بیستم ربیع الثانی برابر است با یکم اسفند ماه ساعت 8:47 صبح خروج قمر از برج عقرب:شنبه بیست و دوم ربیع الثانی برابر است با سوم اسفند…
متن دوم